Data wydarzenia:

Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych

14 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w Sali im. Lubrańskiego w Collegium Minus odbędzie się debata podsumowująca pierwszy cykl wykładów „Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych” Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem kanału YouTube UAM.

W 2017 r. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została podpisana przez 23 polskie uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej celem było podkreślenie kluczowej roli uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również wyrażenie potrzeby pielęgnowania wartości akademickich. Idea społecznej odpowiedzialności uczelni wskazuje również na istotną rolę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłego pokolenia, sprzyjających budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.

Cykl wykładów w ramach seminarium „Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych” to szansa na zabranie głosu w dyskusji na temat znaczenia takich wartości jak wolność akademicka, różnorodność i akceptacja w kontekście szkolnictwa wyższego, jak również okazja do przedstawienia możliwych zagrożeń ograniczających te wartości.

Panelistami podczas debaty będą: prof. Adam BodnarDraginja Nadaždin oraz dr Kamila Kamińska-Sztark.