Data wydarzenia:

Uniwersytety Europejskie: Polskie Doświadczenia i Perspektywy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE: POLSKIE DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY, która odbędzie się w Poznaniu 18 grudnia 2020 roku.

Wydarzenie będzie transmitowane online, od godziny 9:00:


Od momentu, w którym prezydent Francji Emmanuel Macron we wrześniu 2017 r. przedstawił swoją wizję funkcjonowania uniwersytetów europejskich, do grudnia 2020 r. minęły trzy lata. Dla Unii Europejskiej, społeczeństw europejskich, samej idei uniwersytetów europejskich i ponad 5000 instytucji edukacyjnych czynnych w Unii Europejskiej ostatnie trzy lata oznaczają prawdziwą rewolucję. Już w lutym 2018 r. agendy Unii Europejskiej rozpoczęły pracę nad prawnymi regulacjami, które wkrótce przerodziły się w konkretny projekt.

W odpowiedzi na to wezwanie 54 konsorcja złożyły swoje wnioski, z których w czerwcu 2019 r. pierwszych 17 federacji zostało obdarzonych zaszczytnym mianem uniwersytetów europejskich. Drugi konkurs rozstrzygnięty został w lipcu 2020 r. Wówczas kolejne 24 konsorcja uzyskały status uniwersytetów europejskich. Spośród polskich uczelni – laureatów pierwszego konkursu znalazł się:

  • Uniwersytet Gdański (konsorcjum European University of the Seas),
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (konsorcjum EPICUR),
  • Uniwersytet Jagielloński (konsorcjum UNA Europa),
  • Uniwersytet Opolski (konsorcjum FORTHEM),
  • Uniwersytet Warszawski (konsorcjum 4EU+),

zaś w drugim konkursie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (konsorcjum UNIVERSEH),
  • Politechnika Poznańska (konsorcjum EUNICE),
  • Politechnika Śląska (konsorcjum EURECA-PRO),
  • Politechnika Warszawska (konsorcjum ENHANCE),
  • Uniwersytet Śląski (konsorcjum T4E).

Ponadto, Uniwersytet Mikołaja Kopernika został pełnoprawnym członkiem konsorcjum YUFE.

Wyzwania dla europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w dobie globalizmu (w obszarze badań, dydaktyki, jak również spraw związanych z zarządzaniem uczelnią wyższą na poziomie strategicznym), doświadczenia ponad jednego roku budowania nowego wymiaru Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, pozbawionej granic i otwartej na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, skłaniają ku refleksji o kondycji polskich uczelni biorących udział w projekcie uniwersytetów europejskich.

Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkich polskich uczelni biorących udział w inicjatywie uniwersytetów europejskich, a także przedstawiciele władz niektórych miast i regionów, KRASP-u oraz Fundacji na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet.