Data wydarzenia:

Uroczyste otwarcie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach

26 października 2021 w Atenach otwarta zostanie nowa siedziba Polskiego Instytutu Archeologicznego (PIAA). Wydarzenie to kończy wieloletni proces powstawania instytucji, która służyć będzie wszystkim polskim badaczom dziejów Grecji, nie tylko archeologom.

PIAA powstał dzięki porozumieniu, którego sygnatariuszami od 2018 roku są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. Instytut jest pod względem organizacyjnym jednostką UAM (centrum uniwersyteckim), podległą bezpośrednio rektorowi uczelni.

Siedziba PIAA znajduje się w centrum Aten, sala główna pełni funkcję biblioteki, ale także przygotowana jest do organizacji spotkań. W siedzibie są też 3 pokoje gościnne.

Instytut reprezentować będzie przed władzami greckimi wszystkich polskich naukowców, zarówno tych prowadzących badania wykopaliskowe, jak i innych, potrzebujących dostępu do kolekcji muzealnych czy archiwów. Zgodnie z greckim prawem samodzielnie badania mogą prowadzić w Grecji tylko naukowcy z tych krajów, które otworzyły swój instytut („szkołę zagraniczną”) w Atenach. Dotychczas Polacy mogli być członkami zespołów naukowych, ale bez prawa kierowania nimi.

Zadaniem PIAA jest promowanie osiągnięć naukowych i kultury polskiej w międzynarodowym środowisku intelektualnym Aten i całej Grecji.

W otwarciu siedziby PIAA wezmą udział: Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Szymon Szynkowski vel Sęk, Minister Kultury i Sportu RG Lina Mendoni i Ambasador RP w Atenach Artur Lompart. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza reprezentować będzie Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, której towarzyszyć będą: Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Andrzej Lesicki oraz prorektor prof. dr hab. Rafał Witkowski.

http://paia.amu.edu.pl