Data wydarzenia: -

V Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami - aktualizacja

Forum nie odbędzie się w planowanym terminie. Organizatorzy wydarzenia przepraszają za zaistniałą sytuację. Wydarzenie zostanie przełożone. O nowym terminie Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poinformuje wkrótce.

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na V Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami: „Różne oblicza dostępności - szkoły wyższe a nowe realia prawne”, które odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2020 r. (wtorek-środa) na Wydziale Historii UAM w Poznaniu.

Forum jest objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji KRASP ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Jego Magnificencji Rektora UAM.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy pełnomocników, pracowników biur ds. osób z niepełnosprawnościami oraz osoby zajmujące się zapewnianie dostępności na uczelniach.

Celem Forum jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji znajduje się w Zaproszeniu oraz Programie ramowym.

 • Termin: 31 marca – 1 kwietnia 2020 r. (wtorek-środa)
 • Miejsce: Wydział Historii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, (Kampus Morasko)
 • Koszt udziału: 270 zł/osoba

Numer konta do wpłaty zostanie przesłany w wiadomości e-mail w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

Opłata nie obejmuje:

 • zakwaterowania i śniadań,
 • transportu z miejsca zakwaterowania na miejsce obrad konferencyjnych.

W trakcie forum zapewniamy(wyłącznie przy wcześniejszym zgłoszeniu):

 • pomoc wolontariuszy przez cały czas trwania konferencji, w tym pomoc w dotarciu na miejsce konferencji
 • sale wyposażone w pętle induktofoniczne
 • tłumacza języka migowego*
 • stenotypistę*
 • materiały konferencyjne, również w powiększonym druku lub w formie cyfrowej*
 • catering podczas przerw kawowych i obiadowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb*
 • certyfikat udziału w konferencji

* wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia na Forum:

 • WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/9mdKT1k8qswND7gd8
 • Ze względu na zakres tematyczny i ogólnopolski zasięg wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona – z jednej uczelni możemy przyjąć maksymalnie trzy zgłoszenia. Prosimy wypełnić formularz dla każdej zgłaszanej osoby.

Dodatkowych informacji udzielają:

Dominika Hoft

e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl

Krzysztof Osóbka

e-mail: krzysztof.osobka@amu.edu.pl

tel. 61 829 22 43

Anna Rutz

e-mail: arutz@amu.edu.pl

tel.: 61 829 20 55

Patroni:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Komisja KRASP ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych
 • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Załączniki: