Data wydarzenia: -

V Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na V Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami: „Różne oblicza dostępności - szkoły wyższe a nowe realia prawne”.

Ze względu na ograniczenia obecnych czasów chcemy się z Państwem spotkać zdalnie w formie panelu dyskusyjnego oraz cyklu webinarów, które odbędą się w dniach 10.09, 15.09, 17.09, 22.09, 24.09, 29.09.2020 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Udział w V Forum Uczelnianych Pełnomocników jest całkowicie bezpłatny. Wymogiem jest zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza.

Do udziału zapraszamy: pełnomocników/czki, pracowników/czki biur ds. osób z niepełnosprawnościami, uczelnianych koordynatorów/ki ds. dostępności oraz wszystkich, którzy interesują się tematyką równych szans wobec osób o różnym stopniu sprawności w szkolnictwie wyższym.

W trakcie Forum planujemy poruszyć następujące tematy:

 • dostępność szkół wyższych dla osób z niepełnosprawnościami w świetle ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami ukrytymi, w tym natury psychicznej i poznawczej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • panel ekspercki z udziałem przedstawicieli szkół wyższych dotyczący sytuacji uczelni w czasie pandemii COVID-19.

Zgłoszenia na Forum:

Termin:

10.09.2020

Panel dyskusyjny „Uczelnia w czasie pandemii”

15.09.2020

 • Anna Lulek „Uczelnie techniczne a wspieranie osób z niepełnosprawnościami – wyzwania i dobre praktyki”,
 • Piotr Witek „Dostępność cyfrowa w szkołach wyższych- jak ją zapewnić? Na co zwrócić uwagę?

17.09.2020

 • Dr hab. Małgorzata Ganczar „Ochrona danych osobowych a wspieranie osób z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych”

22.09.2020

 • Monika Kłeczek, Adam Wrzesiński  „Student z zespołem Aspergera”
 • Ewa Furgał,  „Kobiety w spektrum autyzmu na uczelni - możliwości wsparcia”

24.09.2020

 • Mateusz Biernat „Wspieranie osób z trudnościami psychicznymi na uczelniach”
 • Aleksander Waszkielewicz „Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście szkół wyższych”.,

29.09.2020

 • Szymon Hejmanowski "Wsparcie osób z trudnościami natury psychicznej i kognitywnej” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

·

W trakcie forum zapewniamy:

 • tłumacza języka migowego
 • napisy na żywo
 • materiały konferencyjne w formie cyfrowej*

* wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowych informacji udzielają:

Dominika Hoft

dominika.hoft@amu.edu.pl

tel.: 61 829 12 10

Agnieszka Janicka

agnieszka.janicka@amu.edu.pl

tel.: 61 829 22 43

Pobierz zaproszenie

Pobierz program