Data wydarzenia:

V Laboratorium Kobiet UAM

Zespół ds. Audytu i Monitoringu Równości oraz Różnorodności w UAM oraz Zespół projektu „Gdy Nauka jest Kobietą UAM” pod kierownictwem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, zapraszają na V Laboratorium Kobiet UAM pt. „Nierówności ze względu na płeć w akademii. Diagnozy, wyzwania, dylematy i szanse”.

Wydarzenie odbędzie się 1 marca w godz. 9.45-13.45 w formie online (MS Teams). Transmisję będzie można obejrzeć na kanale YouTube UAM.

W ramach wydarzenia będzie miała miejsce debata poświęcona wnioskom z badań prowadzonych na wielu polskich uczelniach i w instytucjach badawczych, realizowanych w ramach Gender Equality Audit and Monitoring (GEAM) we współpracy z Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT).

Aby wziąć czynny udział w wydarzeniu, do 25 lutego wypełnij formularz rejestracyjny.

Zobacz Raport z Monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia:

V Laboratorium Kobiet UAM

9.45-10.00 Rozpoczęcie Laboratorium

Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prowadzenie: Katarzyna Wala, Gdy Nauka jest Kobietą UAM, Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM

10.00-10.30 Prezentacja głównych wniosków z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM

Panele dyskusyjne

10.30-11.30 I panel ekspercki: Mapa (nie)równości – różne problemy, różne rozwiązania

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, Gdy Nauka jest Kobietą UAM, Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM

Osoby uczestniczące:
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – rektorka UAM
dr Paulina Sekuła – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Społeczność Praktyków dla Równości Płci w Europie Środkowej i Wschodniej (GEinCEE CoP), zespół MINDtheGEPs
dr Anna Knapińska – Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
dr Maciej Kokociński – Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM, Wydział Socjologii UAM

11.30-12.00 Dyskusja otwarta

12.00-13.00 II panel ekspercki: Mobbing, molestowanie, mikroagresje – wyzwania i sprawdzone strategie działań interwencyjnych i prewencyjnych

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, Gdy Nauka jest Kobietą UAM, Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM

Osoby uczestniczące:
prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektorka ds. nauki
prof. UW dr hab. Julia Kubisa – Główna Specjalistka ds. edukacji i badań równościowych Uniwersytetu Warszawskiego
dr inż. Hossein Ghaemi – Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Grażyna Gajewska, Gdy Nauka jest Kobietą UAM, Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM

13.00-13.45 Dyskusja otwarta

Dyskusję otworzy Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania UAM prof. dr hab. Robert Kmieciak

13.45 Zakończenie Laboratorium