Data wydarzenia: -

VII Dni Jakości Kształcenia

20 i 21 czerwca 2024 r. zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach VII edycji Dni Jakości Kształcenia pod hasłem: Jak będziemy kształcić w przyszłości? Od tablicy do tabletu – rola sztucznej inteligencji, badań naukowych, nowych metod i narzędzi dydaktycznych w kształceniu wyższym.

Konferencja odbędzie się w czwartek 20 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji (Auditorium Maximum) i w piątek 21 czerwca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Sala 120).

Podczas pierwszej sesji podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie o perspektywy, szanse, wyzwania i zagrożenia związane z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. Będzie to m.in. okazja do spotkania z przedstawicielami Zespołu ds. Sztucznej Inteligencji oraz odniesienia się do Rekomendacji dotyczących stosowania sztucznej inteligencji na UAM. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z nowo powstałą stroną poświęconą SI (link do strony) oraz do zadawania Zespołowi pytań związanych z tematyką tej części sesji (prosimy o kierowanie pytań na adres ai@amu.edu.pl do 16.06).

Pierwsza sesja będzie transmitowana na kanale YouTube UAM (link do transmisji).

Kolejne sesje będą się koncentrowały wokół osób studiujących, ich działalności badawczej oraz zmieniających się potrzeb, stylów komunikacji i uczenia się. Porozmawiamy o znaczeniu różnic pokoleniowych w relacji z przyszłymi studentami, komunikacji multimodalnej w kształceniu, a także efektach wdrażania nowych metod dydaktycznych z perspektywy doświadczeń uczestniczek i uczestników programów Doskonałość dydaktyczna uczelni i Dydaktyka akademicka: rozwój.

Konferencja ma charakter otwarty, jednak w celach organizacyjnych zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w niej do skorzystania z formularza rejestracyjnego.

Zobacz program konferencji (.pdf)