Data wydarzenia: -

VII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na VII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 21-22 września 2022 r. (środa – czwartek) na Wydziale Historii UAM oraz na platformie Zoom.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pełnomocników, pracowników biur ds. osób z niepełnosprawnościami oraz osoby zajmujące się zapewnianiem dostępności na uczelniach.

Celem Forum jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym.

Zobacz program wydarzenia (.pdf)

W trakcie forum zapewniamy:

  • pomoc wolontariuszy przez cały czas trwania konferencji,
  • sale wyposażone w pętle induktofoniczne,
  • tłumaczenie na polski język migowy*
  • napisy na żywo w transmisji zdalnej z konferencji*
  • materiały konferencyjne, również w powiększonym druku lub w formie cyfrowej*
  • catering podczas przerw kawowych i obiadowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb*
  • certyfikat udziału w konferencji*

*wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia na Forum WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie formularza on-line:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Ze względu na zakres tematyczny i ogólnopolski zasięg wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w forum jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu. Uczestnicy na koszt własny przyjeżdżają do Poznania.

Dodatkowych informacji udzielają:

Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel. 61 829 1210

Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel. 61 829 2243


Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.