Data wydarzenia:

Wielkie Czytanie wierszy Wisławy Szymborskiej

W 2023 roku świętujemy setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej, wielkopolskiej poetki, nagrodzonej Nagrodą Nobla w 1996 roku. Z tej okazji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyłączył się do urodzinowych obchodów. Ostatnim wydarzeniem uniwersyteckich obchodów będzie Wielkie Czytanie.

17 listopada br. o godz. 12:00 w Sali Lubrańskiego przy ul. Wieniawskiego 1, odbędzie się Wielkie Czytanie wierszy Wisławy Szymborskiej. Nasi naukowcy, pracownicy, studenci, ale i uczniowie oraz przedstawiciele różnych pozauniwersyteckich środowisk czytać będą wybrane wiersze poetki-noblistki. Wysłuchamy także krótkiego wykładu wprowadzającego do twórczości Wisławy Szymborskiej, który wygłosi prof. Piotr Śliwiński, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Podczas spotkania wysłuchamy muzycznej interpretacji wybranych utworów Szymborskiej w wykonaniu Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza przy akompaniamencie pianisty Jacka Szwaja oraz wokalu dr Brygidy Sawickiej-Stępińskiej.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa pt. „Tylko dlatego, że Poznań. Wisława Szymborska - doctor honoris causa UAM”. Autorami scenariusza są prof. Elżbieta Winiecka i prof. Marcin Jaworski z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz prof. Andrzej Gulczyński z Wydziału Prawa i Administracji. Autorką opracowania plastycznego jest Joanna Wawrzynkiewicz.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: wiersze@amu.edu.pl