Data wydarzenia:

Wykład „Jak pęd ku nowoczesności przyczynił się do powstania nowej epoki, czyli teoria antropocenu”

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu serdecznie zapraszam na wykład dr hab. Barbary Fiałkiewicz-Kozieł z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pt.  „Jak pęd ku nowoczesności przyczynił się do powstania nowej epoki, czyli teoria antropocenu”.

Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej 19 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Czytelni NOVA w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (ul. F. Ratajczaka 38/40).

O wykładowczyni

Dr hab. Barbara Fiałkiewicz-Kozieł pracuje w Pracowni Biogeochemii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest geochemikiem torfowisk i paleoekologiem. Główny nurt jej zainteresowań badawczych to geochemiczny zapis działalności człowieka w torfowiskach na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Jako członek Antropocene Working Group zajmuje się obecnie wyznaczeniem dolnej granicy antropocenu na podstawie globalnie zlokalizowanych różnorodnych środowisk akumulacji ze szczególnym uwzględnieniem torfowisk. Jej stanowisko badawcze „Na Równi pod Śnieżką” jest kandydatem na „złotego kolca” antropocenu i jest stanowiskiem referencyjnym dla obszaru Europy.