Data wydarzenia:

Wykład na Zamku

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na pierwsze spotkanie w nowym cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconym w tym roku problemowi wiedzy.

Prelekcja odbędzie się we wtorek, 9 października  o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a jego tytuł brzmi:

Filolog na tropach zwyczajów, konwencji i norm

Według jednej z najbardziej rozpowszechnionych definicji filolog to specjalista w zakresie języka i literatury jakiegoś narodu lub kręgu cywilizacyjnego, a więc ktoś, kto ma na ten temat odpowiedni zasób wiedzy. Głównym przedmiotem rozważań będzie zatem ów zasób, ale przede wszystkim w odniesieniu do języka i komunikacji, gdyż autor wykładu jest językoznawcą polonistycznym. Wiedza dotycząca kodów służących ludzkiemu komunikowaniu się zakłada nie tylko znajomość modeli, wzorców i norm, które stanowią mniej lub bardziej abstrakcyjne odzwierciedlenie języka, lecz również zwyczaju językowego (uzusu). Ta dychotomiczna zasada odnosi się do specjalistów i laików. Filolog zgłębiający tajemnice gramatyki i jednocześnie lekceważący poznawanie uzusu jest tak samo ułomny, jak laik uparcie odrzucający naukowe bądź popularnonaukowe opisy języka. Harmonia między wiedzą wyraźną i wiedzą jasną jest istotą rozumienia.

Prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek – językoznawca polonistyczny, kierownik Pracowni Leksykograficznej Instytutu Filologii Polskiej UAM i Telefonicznej Poradni Językowej UAM, przewodniczący Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, autor bądź współautor kilkuset publikacji naukowych, w tym czterech słowników frazeologicznych. Najważniejszy obszar badawczy stanowi dla niego współczesna frazeologia polska, przede wszystkim norma frazeologiczna. Skupia się ponadto na kulturze języka polskiego (również w wymiarze popularnym jako prowadzący audycje o języku w Polskim Radiu), z uwzględnieniem problemów stylu publicystyczno-prasowego, stylu tekstów prawnych, stylu propagandy politycznej oraz etyki komunikacji. Specyficznym przedmiotem badań są w jego działalności niektóre teksty obiegu oficjalnego lub nieoficjalnego, które poddaje analizom w ramach działalności eksperckiej wykonywanej na podstawie postanowień sądów, prokuratur i policji.


O cyklu
"Uniwersyteckie Wykłady na Zamku" to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Fundacji UAM oraz  Centrum Kultury "Zamek",  stanowiące nawiązanie do przedwojennych Wykładów Otwartych prowadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, który w okresie międzywojennym miał swoją siedzibę m.in. w zamku.
Podobnie jak w minionych latach wykładowcami będą naukowcy o uznanej renomie z różnych wydziałów Uniwersytetu. Wykłady obywać się będą w drugie wtorki każdego miesiąca i są otwarte dla całej społeczności Miasta Poznania.