Data wydarzenia:

Wykład otwarty prof. Dariusza Wójcika pt. „Geografia i Historia Pieniądza: Skąd Pochodzą i Gdzie Zmierzają Finanse Świata?”

W dniach 20-25 maja 2024 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej gościć będzie prof. Dariusz Wójcik.

22 maja (środa) o godz. 12.00 w Sali 21 Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Pan Profesor wygłosi wykład otwarty pod tytułem „Geografia i historia pieniądza: Skąd pochodzą i gdzie zmierzają finanse świata?”.

O wykładzie

Od zarania finansów w starożytnej Mezopotamii, do nowoczesnych finansów algorytmicznych i kryptowalut, historia finansów była zawsze historią geograficzną. Finanse są jednym z najbardziej globalnych sektorów gospodarki i działalności człowieka, łączącym prawie wszystkie miejsca na Ziemi i sięgającym poza nią. Jednocześnie są jednym z najważniejszych wynalazków społecznych. W tym wykładzie prof. Wójcik przedstawi geografię i historię pieniądza i finansów poprzez pryzmat Atlasu Finansów, pierwszej tego typu publikacji na świecie. Mapy i ilustracje z Atlasu pomogą wyjaśnić złożony świat finansów i sprowadzić go na ziemię. Na przykładach z całego świata pokażą, jak konkretne miejsca i okoliczności, prawa, regulacje i instytucje kształtują finanse. Wyjaśnią znaczenia finansów dla innowacji, globalizacji i relacji międzyludzkich oraz między ludźmi a środowiskiem. Celem jest przekonanie publiczności, że zrozumienie finansów idzie w nieodłącznej parze ze zrozumieniem geografii.

O wykładowcy

Dariusz Wójcik jest Profesorem Geografii Finansowej na National University of Singapore i wspólpracownikiem School of Geography and the Environment na Uniwersytecie w Oksfordzie. Założył i przewodniczy Global Network on Financial Geography oraz redaguje czasopismo Finance i Space. Autor książek i publikacji naukowych w dziedzinie geografii, ekonomii, polityki ekonomicznej i rozwoju zrównoważonego. Za wkład do nauk społecznych wyróżniony honorowym członkostwem Brytyjskiej Akademii Nauk Społecznych.