Data wydarzenia:

Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Meissnera

Wydział Fizyki UAM oraz Duszpasterstwo Akademickie “Na Brzegu” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu zaprasza na czwarte Konwersatorium Wiara i Rozum. Wykład pod tytułem TRANSCENDENCJA A PRAWA FIZYKI wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Meissner - polski fizyk teoretyk, profesor doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalista w zakresie teorii cząstek elementarnych.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 19 listopada 2018, godz. 17:00, Aula Maxima, Collegium Physicum UAM, ul. Umultowska 85, Poznań. Wstęp wolny.

Streszczenie: Wykład poświęcony będzie współczesnej fizyce i zmianie sposobu widzenia świata, która nastąpiła w XX wieku. Zmiana ta niesie daleko idące konsekwencje w naszym rozumieniu determinizmu i możliwości pełnego poznania rzeczywistości. Omówiony będzie możliwy związek fundamentalnych pytań fizyki z pytaniem o istnienie transcendencji.

Krzysztof A. Meissner jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Zajmuje się teoretyczną fizyką cząstek elementarnych i teorią grawitacji. Współpracował z Gabriele Veneziano z CERN, ostatnio zaproponował z Hermannem Nicolai z Instytutu Maxa Plancka rozszerzenie obecnej teorii cząstek elementarnych, przewidujące istnienie nowych cząstek możliwych do odkrycia w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) oraz istnienie bardzo ciężkiej ciemnej materii. Współpracuje  również z Rogerem Penrosem z Oxfordu w obserwacyjnym poszukiwaniu pierścieni na satelitarnych mapach kosmicznego promieniowania tła. Prof. Krzysztof Meissner jest cenionym popularyzatorem nauki, biorącym stały udział w audycjach popularnonaukowych w radiu, telewizji i internecie.