Data wydarzenia:

Wykład prof. dr. hab. Marka Hendrykowskiego

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski z Zakładem Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej WSE UAM zaprasza na spotkanie z cyklu Wykładów Nestorów Nauki w Sali Lubrańskiego.

Wydarzenie odbędzie się dnia 6 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Sali Lubrańskiego (ul. Wieniawskiego 1).

Wykład pt. "Skarby filmoteki" wygłosi prof. dr hab. Marek Hendrykowski.