Data wydarzenia:

Wykład prof. dr. hab. Wojciecha Skrzydlewskiego

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski z Zakładem Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej WSE UAM zaprasza na spotkanie z cyklu Wykładów Nestorów Nauki w Sali Lubrańskiego.

Wydarzenie odbędzie się dnia 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Sali Lubrańskiego (ul. Wieniawskiego 1).

Wykład pt. „Odpowiedź zna wiatr. O kulturotwórczej roli muzyki popularnej” wygłosi pan prof. dr. hab. Wojciech Skrzydlewski.