Data wydarzenia:

Wykład profesora A. Bodnara: Cenzura we współczesnej Polsce

Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Senacka Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej zapraszają na wykład, który wygłosi prof. Adam Bodnar. Wykład "Cenzura we współczesnej Polsce" odbywa się w ramach cyklu "Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych".

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2022 roku o godzinie 13:00 w Sali im. Lubrańskiego (Collegium Minus, UAM). Udział w formie stacjonarnej wymaga wcześniejszej rejestracji. Prowadzona będzie także transmisja na żywo na YouTube @UAM.

Cenzura we współczesnej Polsce

Wolność słowa to jedno z najważniejszych praw obywatelskich, gwarancja pluralizmu debaty publicznej oraz kontroli obywateli nad procesem demokratycznym. Pomimo konstytucyjnych gwarancji Polska regularnie jest coraz gorzej oceniana w globalnych rankingach dotyczących wolności słowa (ostatnio 64. miejsce w rankingu Reporterów bez Granic). Jednym z zagrożeń dla wolności słowa jest cenzura. W Polsce coraz częściej można dostrzec zdarzenia i zjawiska, które ograniczają pojawianie się w przestrzeni publicznej niektórych wypowiedzi i innych form ekspresji. Dzieje się tak w wyniku oddziaływania czynników o charakterze prawnym (pozwy cywilne, procesy karne), gospodarczym i społecznym. Choć urząd z ul. Mysiej nie istnieje, to jednak powstaje pytanie czy coraz bardziej nie mamy do czynienia z fantomowym urzędem cenzorskim, przejawiającym się w różnych formach autocenzury, zarówno w świecie akademickim jak i artystycznym.

O prelegencie:

Dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (09.2015-07.2021). W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Laureat kilku nagród krajowych i międzynarodowych za działania na rzecz praw człowieka i praworządności.

*Uczestnictwo w wykładzie w formie stacjonarnej wymaga rejestracji: https://forms.office.com/r/9JAFcQ4Rip

Transmisję wykładu będzie można obejrzeć na kanale YouTube UAM:


Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny:
O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych

W 2017 roku, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została podpisana przez 23 polskie uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej celem było podkreślenie kluczowej roli uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również wyrażenie potrzeby pielęgnowania wartości akademickich. Idea społecznej odpowiedzialności uczelni wskazuje również na istotną rolę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłego pokolenia, sprzyjających budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Cykl wykładów w ramach seminarium „Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych” będzie szansą na zabranie głosu w dyskusji na temat znaczenia takich wartości jak wolność akademicka, różnorodność i akceptacja w kontekście szkolnictwa wyższego, jak również okazją do przedstawienia możliwych zagrożeń ograniczających te wartości. Seria trzech wykładów organizowana w ramach seminarium będzie zwieńczona panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział zaproszeni prelegenci oraz specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.