Data wydarzenia:

Wykład Profesora Andrésa Rodrígueza-Pose pt. „The geography of EU discontent”

3 grudnia 2019 roku odbędzie się wykład otwarty jednego z najwybitniejszych współczesnych geografów ekonomicznych – Profesora Andrésa Rodrígueza-Pose, pt. The geography of EU discontent. Organizatorzy, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają o godz. 10:00 do Sali 21 Collegium Geographicum im. Stanisława Pawłowskiego UAM (ul. Krygowskiego 10 w Poznaniu).

Wykład w języku angielskim odbędzie się w ramach programu Akademicki Poznań, finansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Wstęp wolny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Andrés Rodríguez-Pose jest profesorem geografii ekonomicznej w London School of Economics. W latach 2006-2009 kierował tamtejszym Wydziałem Geografii i Środowiska. Ponadto pełnił funkcje m.in. prezydenta Regional Science Association International w latach 2015-2017, oraz wiceprezydenta (2012–2013) i sekretarza (2001–2005) European Regional Science Association.

Profesor Andrés Rodríguez-Pose od wielu lat zajmuje się badaniami nad wzrostem regionalnym i nierównościami, decentralizacją fiskalną i polityczną, innowacyjnością regionów, migracją oraz politykami i strategiami rozwojowymi. Jego badania są znane i szeroko cytowane w kręgach akademickich, a także były często wykorzystywane przez praktyków oraz polityków i decydentów. Wielokrotnie pełnił funkcje doradcze w: dyrektoriatach Komisji Europejskiej, Europejskim Banku Inwestycyjnym (EIB), Banku Światowym (WB), Związku Miast (CA), OECD, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Amerykańskim Bank Rozwoju i Banku Rozwoju Ameryki Łacińskiej.

W 2018 roku Profesor Andrés Rodríguez-Pose otrzymał prestiżową nagrodę ERSA 2018 w dziedzinie regionalistyki. Ponadto otrzymał Advanced Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz prestiżową nagrodę Royal Society-Wolfson Research Merit Award. Inne wcześniejsze nagrody akademickie to między innymi Leverhulme Trust Major Research Fellowship, nagroda Philipa Leverhulme oraz nagroda Royal Geographic Society Gill Memorial Award. W 2019 r. Otrzymał doktorat honoris causa z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii i Uniwersytetu Jönköping w Szwecji.

Profesor Andrés Rodríguez-Pose jest autorem kilku książek oraz ponad 180 artykułów naukowych oraz zasiada w radach redakcyjnych ponad 30 czasopism naukowych. Jego prace były cytowane blisko 20.000 razy.