Data wydarzenia:

Wykład pt. „The Russian invasion in Ukraine: An anti-constitutional moment in international law”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Tomasz Nieborak zaprasza na wykład otwarty Profesor Anne Peters, cenionej specjalistki z zakresu prawa międzynarodowego, pełniącej obecnie funkcję Dyrektorki Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu oraz członkini Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.

Wykład pod tytułem „The Russian invasion in Ukraine: An anti-constitutional moment in international law” odbędzie się 21 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Wykład organizowany jest we współpracy z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, byłego profesora Wydziału Prawa i Administracji UAM, byłego Ministra Spraw Zagranicznych RP, oraz przy wsparciu finansowym Miasta Poznania, w ramach programu „Akademicki Poznań”. Wpisuje się on również w realizowaną na Wydziale Prawa i Administracji UAM serię „Wykładów im. prof. Krzysztofa Skubiszewskiego”, której celem jest propagowanie wiedzy na temat istotnych i aktualnych zagadnień z zakresu problematyki międzynarodowej, uwzględniających aspekty prawne.

Pani Prof. Anne Peters podczas swojej wizyty weźmie udział także w seminarium naukowym w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych, które zostało zorganizowane przez dr Agatę Hauser dzięki wsparciu Projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

Profesor Anne Peters zasiadała w przeszłości w Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej). Była przewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (2010-2012) i zasiadała w radach zarządzających wielu stowarzyszeń naukowych, takich jak Niemieckie Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego (VDStRL) i Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Konstytucyjnego (ICON S). Do 2023 roku przewodniczyła Niemieckiemu Stowarzyszeniu Prawa Międzynarodowego (DGIR). Jest autorką i współautorką setek publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, historii prawa, prawa humanitarnego konstytucjonalizmu, a także praw zwierząt.