Data wydarzenia:

Wykład "Z życia niesporczaków, czyli dlaczego bywają nazywane śpiącymi królewnami"

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Wykładów Nestorów Nauki w Sali Lubrańskiego.

Najbliższe wydarzenie odbędzie się dnia 12 lutego 2020 r. (środa) o godz. 17.00 w Sali Lubrańskiego (ul. Wieniawskiego 1).

Wykład pt. „Z życia niesporczaków, czyli dlaczego bywają nazywane śpiącymi królewnami" wygłosi pan prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek.

Słowo wstępne wygłosi pan prof. dr hab. Wojciech Niedbała.