Data wydarzenia:

Wyniki rekrutacji na studia licencjackie na UAM

21 sierpnia 2020 r. w Systemie Internetowej Rekrutacji na kontach kandydatów na studia licencjackie oraz jednolite magisterskie pojawią się informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje na koncie w SIR to jeszcze nie koniec rekrutacji na studia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia muszą dostarczyć dokumenty. Przypominamy, że w tym roku należy wgrać pdf dokumentów.

Przyjęci na studia będą musieli okazać dokumenty w dziekanacie (aby potwierdzić wiarygodność skanów) dopiero po zakończeniu rekrutacji, podczas aktu podpisywania ślubowania.