Data wydarzenia:

Wyniki rekrutacji na studia licencjackie na UAM

21 sierpnia 2020 r. w Systemie Internetowej Rekrutacji na kontach kandydatów na studia licencjackie oraz jednolite magisterskie pojawią się informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje na koncie w SIR to jeszcze nie koniec rekrutacji na studia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia muszą dostarczyć dokumenty. Przypominamy, że w tym roku dostarczanie wymaganych dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez załączenie w SIR skanów w formie plików pdf.

Przyjęci na studia będą musieli okazać oryginały dokumentów w dziekanacie w celu ich poświadczenia za zgodność - nastąpi to w terminach wskazanych przez poszczególne dziekanaty.