Data wydarzenia:

Wystawa zbiorowa II Katedry Malarstwa UAP na Wydziale Biologii

Galeria Sztuki Kraska (Wydział Biologii UAM, biblioteka), przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu, zaprasza na wystawę zbiorową II Katedry Malarstwa UAP pt. „Odczytania”.

Wernisaż odbędzie się 9 lutego (piątek) o godz. 17:30. Wystawa będzie czynna w dniach 9-29 lutego br., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00.

Zapraszamy!

O wystawie

Potrzeby komunikacji i dialogu są jednymi z zasadniczych powodów twórczości. Na różne sposoby staramy się zmaterializować wyobrażenie, sprawić żeby stało się ono dostępne – widzialne dla innego człowieka w postaci obrazu, tekstu, formy przestrzennej lub działania będącego wynikiem jeszcze innej artykulacji artystycznej. Obraz jako zmaterializowane wyobrażenie poszerza rzeczywistość. Powstają nowe przestrzenie, kształty, przedmioty których doświadczanie weryfikuje świadomość tego czym rzeczywistość w ogóle jest, a nie jest, na pewno, czymś z góry określonym, zastanym, zamkniętym w narzuconych stereotypami granicach. Fenomenem obrazów jest to, że to przez nie doświadczamy rzeczywistości. Są one, w jakimś sensie, funkcjonującymi w naszej świadomości filtrami, które nakładają się na siebie, znoszą się lub uzupełniają. Determinują one jednak różnorodność poglądów i sposobów postrzegania świata. Oglądamy rzeczywistość nie tylko przez własne wyobrażenia ale przez wyobrażenia innych. Na dostępne, np. w postaci obrazu, wyobrażenie reagujemy innym wyobrażeniem. Na obraz reagujemy obrazem.

W ramach środowiska artystek i artystów związanych z II Katedrą Malarstwa postanowiliśmy podjąć grę we wzajemne odczytania. Wystawa, która jest ostatnim elementem tego procesu, została zbudowana na podstawie scenariusza, którego zasady (w nieco skróconej formie), dla czytelności odbioru, warto przywołać:

  • Osoba uczestnicząca w wystawie, wysłała reprodukcję wybranego przez siebie obrazu (swojego autorstwa) innemu, wcześniej wylosowanemu, uczestnikowi. Ten odpowiadał na otrzymaną propozycję swoim obrazem, który udostępnił kolejnej, wylosowanej osobie. Odczytanie i wybór obrazu/odpowiedzi nie podlegał żadnym ograniczeniom i mógł mieć dowolne uzasadnienie.
  • Kolejność udostępniania obrazów wynikała z losowania.
  • Obrazy są pokazane na wystawie w kolejności wynikającej z losowania – od obrazu pierwszego do ostatniego

Pomysłem tej wystawy było sprowokowanie sytuacji bezpośredniego dialogu różnych światów, przekazów, celów, intencji, pomysłów, koncepcji wynikających, często, ze skrajnych światopoglądów, różnego myślenia o sztuce i obrazie. Chociaż w przypadku naszego spotkania to właśnie obraz malarski jest wspólnym elementem dialogu. Jest to zabawa we wzajemną interpretację, nie przez rozbudowany, krytyczny komentarz, ale przez odnajdywanie punktów przecinania się myśli na, szeroko rozumianej, płaszczyźnie obrazu i wobec obrazu. Chociaż być może ktoś dostrzeże w tej szczególnej „rozmowie” również odczytania krytyczne, tak jak chce przywołany już wyżej Georg Steiner: „…sztuka, muzyka, literatura jest aktem krytycznym”.

Autor tekstu: Wojciech Gorączniak