Data wydarzenia:

X edycja Kolorowego Uniwersytetu UAM

TO JUŻ DZIESIĄTY RAZ!

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy jubileuszową, X edycję Kolorowego Uniwersytetu UAM, czyli projektu edukacyjnego, który od 10 lat rozbudza pasje i zainteresowania badawcze wśród dzieci z klas II-V szkół podstawowych z terenu miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego.

W typowych okolicznościach towarzyszyłby nam dziś w Auli UAM dziecięcy gwar i śmiech podczas inauguracji kolejnego sezonu akademickiego. Niestety, z racji bardzo dynamicznej sytuacji pandemicznej, przepisów rządowych oraz zarządzeń władz uczelni dot. jej codziennego funkcjonowania w tym trudnym czasie, w tegorocznej edycji nie spotkamy się z kolorowymi studentami „twarzą w twarz”. Będziemy widywać się zdalnie. Na szczęście marka Kolorowego Uniwersytetu UAM jest tak mocna, że nawet w takich okolicznościach nie mieliśmy najmniejszych problemów z zainteresowaniem i rejestracją.

W harmonogramie tegorocznej edycji znalazły się spotkania organizowane przez 16 wydziałów UAM oraz 2 jednostki ogólnouczelniane. Dodatkowo, w planach są jeszcze zajęcia z cyklu „Kolorowy PLUS” z nowopowstałymi wydziałami UAM. Cieszymy się, że mimo wyjątkowej sytuacji, nasi przyjaciele – partnerzy projektu zostali z nami. Dzięki temu powstaną materiały okolicznościowe przygotowane przez Teatr Nowy i Laboratorium Wyobraźni PPNT, a książki od Wydawnictwa Publicat powędrują do kolorowych szczęśliwców. Ponadto, dzięki dalszemu wsparciu PKO Banku Polskiego, każdy student X edycji zostanie wyposażony w magiczną koszulkę z logo Kolorowego Uniwersytetu. Sezon jubileuszowy będzie inny, ale na pewno nie gorszy, gdyż o profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny nadal będą dbać naukowcy UAM, specjalnie wytypowani do tej wyjątkowej misji.

Wykład inauguracyjny udostępniony nauczycielom i rodzicom nowych studentów to KOLORY W KOSMOSIE. Został przygotowany przez dyrektora Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM, dr hab. Agnieszkę Kryszczyńską, W ramach inauguracji kolorowi studenci otrzymają również kilka dodatkowych, „zdalnych” niespodzianek.

Jubileuszowa edycja projektu w formule „online” będzie wielkim wyzwaniem, zarówno organizacyjnym, jak i dydaktycznym. Jednak ten projekt lubi wyzwania i na pewno nie zawiedzie oczekiwań swoich tegorocznych studentów.

www.kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl

www.facebook.com/KolorowyUAM