Data wydarzenia:

XII Debata Akademicka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny zapraszają na XII Debatę Akademicką. Odbędzie się ona w poniedziałek 19 listopada, o godzinie 17.00 w CEUE UEP (sala 4.1) przy ul. Towarowej 55. Tytuł debaty to:

Nierówności społeczne: stereotypy a rzeczywistość.

Nierówności społeczne są trwałą cechą społeczeństw i niezmiennie wywołują emocje. Emocje wynikają z jednej strony z subiektywnej perspektywy każdego z nas, z drugiej zaś są pochodną istnienia wielu miar nierówności społecznych. Przykładem mogą być nierówności majątkowe i nierówności dochodowe. Najczęściej wykorzystywanym miernikiem nierówności rozkładu dochodów jest tzw. współczynnik Giniego, który pokazuje względne różnice w dochodach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi.

Innymi miernikami, które w ostatnich latach zyskały szersze zainteresowanie są relacje wynagrodzeń pracowników o najwyższych kwalifikacjach w stosunku do zarobków osób o niskich kwalifikacjach oraz kształtowanie się udziału dochodów z pracy w dochodzie narodowym. Wydźwięk tego ostatniego miernika znacznie się zwiększył po ukazaniu się w języku angielskim książki Thomasa Piketty’ego Capital in the Twenty-First Century i debacie, która rozwinęła się na kanwie tez tej pracy.

Kontrowersje dotyczące nierówności społecznych dotyczą także źródeł tego zjawiska. Poprawna, całościowa diagnoza musi siłą rzeczy obejmować różne czynniki i skomplikowane zależności. Z tej przyczyny, na potrzeby publicznego przekazu źródła i mechanizmy nierówności społecznych bywają skrajnie upraszczane i są przedmiotem manipulacji. Przykładem tego była kampania wyborcza w USA, gdzie zwycięzca wysokie rozwarstwienie dochodowe mieszkańców wiązał z rozwojem handlu.

Spory wokół nierówności dotyczą także kwestii ich dopuszczalnej skali oraz sposobów redukcji rozwarstwienia dochodów i majątku. Także w tych wymiarach, szczególnie w odniesieniu do konkretnych narzędzi polityki społecznej i gospodarczej kompromis wymaga uwzględnienia zarówno skutków bieżących jak i potencjalnych efektów długoterminowych.

Paneliści:

dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej

dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. nadzw. UEP, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

dr hab. Dobroniega Trawkowska, prof. nadzw. UAM, Wydział Nauk Społecznych UAM

dr hab. Andrzej W. Nowak, Wydział Nauk Społecznych UAM

moderator: dr Krzysztof Gołata, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i PR UEP