Data wydarzenia:

XIV Debata Akademicka

W poniedziałek, 11 marca, o godz. 17:00 w sali 4.1. w budynku CEUE odbędzie się XIV Debata Akademicka, organizowana wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny. Temat debaty brzmi: Niezaangażowani? Niezainteresowani ? – społeczne barykady bez młodych.

Jest ugruntowaną tradycją, a nawet rytuałem by postawy kolejnych młodych pokoleń były przedmiotem krytycznych ocen doświadczonych osób. Dotyczy to w szczególności krytyki ze strony nauczycieli, ale także zwierzchników w miejscach pracy. Nowym elementem tego obrazu jest występujący często swoisty sojusz rodziców z dziećmi w wieku szkolnym przeciw nauczycielom. Ta względnie nowa postawa współkształtuje zachowania młodego pokolenia i jego stosunek do otoczenia społecznego i ekonomicznego.

Nową ważną cechą współczesnego świata jest kluczowa rola młodego pokolenia w sferze kreacji, wdrażania i obsługi nowych technologii cyfrowych. Chyba nigdy w przeszłości młody wiek nie był tak ważnym składnikiem sukcesu zawodowego i materialnego związanego z nowym środowiskiem technologicznym, a doświadczenie raczej jego utrudnieniem. W tym więc także sensie swoisty konflikt pokoleń nabrał głębszego, systemowego znaczenia.

Powszechność Internetu i nowe media społecznościowe od lat głęboko zmieniają relacje społeczne, nie tylko w sensie międzypokoleniowym. Tworzy się środowisko połączonych w czasie rzeczywistym zatomizowanych przestrzeni wirtualnych i często samotnych jednostek.

Poza zbiorowymi akcjami ‘w obronie wolności Internetu’ nie widać ani społecznych, ani politycznych ruchów w reakcji na zmiany krajobrazu politycznego czy zagrożeń dla znanego od pokoleń modelu liberalnego, praworządnego państwa.  Na tym tle rodzi się wiele pytań o kondycję młodej części współczesnych społeczeństw. Czy dominującą cechą współczesnej młodzieży są jakieś uniwersalne prawidłowości kreowane i potęgowane przez Internet i właściwe niemu media? Czy istnieje jakaś specyfika, inna dla rozwiniętych gospodarek i demokracji i inna dla Polski? Z czego wynika brak potrzeb aktywności politycznej młodzieży?  Czy dostrzegany w Polsce zwrot konserwatywno-narodowy wśród młodzieży różni się od trendów europejskich?

Te i inne pytania będą przedmiotem dyskusji panelowej  XIV już debaty akademickiej pod patronatem rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnikami debaty będą:

  • Dr hab. prof UAM Eva Zamojska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
  • Dr hab. prof UAM Witold Wrzesień,  Wydział Nauk Społecznych UAM
  • Dr Wiktoria Domagała, Wydział Ekonomii UEP
  • Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Wydział Ekonomii UEP

prof. Tadeusz Kowalski UEP

Zaproszenie na debatę

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Zaproszenie na XIV Debatę Akademicką 5.03.2019 Anna Krajewska-Zastrożna
PDF
Pobierz PDF Zaproszenie na XIV Debatę Akademicką(1.5 MB)