Data wydarzenia: -

XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w bibliotekach wydziałowych UAM

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od roku 2004 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2022 odbędzie się w dniach 8-15 maja 2022 r. pod hasłem: „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

Tydzień Bibliotek ma na celu podkreślanie roli czytania, bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Biblioteki wydziałowe UAM z okazji Tygodnia Bibliotek zapraszają do udziału w wydarzeniach.

Zobacz program wydarzeń (plik PDF)