Data wydarzenia:

XVII Debata Akademicka

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Lubrańskiego (Collegium Minus UAM) odbędzie się  XVII Debata Akademicka, organizowana wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny. Temat debaty: "Starzenie się społeczeństw europejskich. Wyzwania społeczne, ekonomiczne, polityczne".

Tym razem panelistami będą:

UAM:

  • dr hab. Dobroniega Trawkowska, prof. UAM
  • prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

UEP:

  • prof. dr hab. Elżbieta Gołata
  • dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP

Moderator: dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM.


Truizmem jest stwierdzenie, że społeczeństwa europejskie się starzeją. Decydujący wpływ na ten proces mają dwa zjawiska wywołane zmianami cywilizacyjnymi: spadek dzietności i dłuższe trwanie życia. Struktura wiekowa Europy jeszcze w 1950 roku  przypominała piramidę, ale już w roku 2000 raczej gruszkę. Wg prognoz w 2050 roku europejska struktura wieku będzie miała także kształt gruszki, ale odwróconej. Wg danych Eurostat odsetek osób w wieku 65+ zwiększył się tylko w latach 2007-2017 z 17% do 19,4%. Starzenie się społeczeństw, bo przecież podobny proces czeka w przyszłości także społeczeństwa pozaeuropejskie stanowi obok globalizacji, zmian klimatycznych, kryzysu demokracji jedno z największych wyzwań naszych czasów. Wyzwania te dotyczą niemal wszystkich sfer życia: rodzinny, ochrony zdrowia, polityki, gospodarki, edukacji, kultury.

W naszej debacie chcielibyśmy się skoncentrować na dwóch wątkach.

Po pierwsze, jakie wyzwania, zwłaszcza z perspektywy reprezentowanych przez Państwa dyscyplin naukowych niesie starzenie się społeczeństwa? Jak wpływa i wpływać będzie na rynek pracy, rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, na usługi publiczne, na politykę, na kształt miast, na obyczaje i kulturę, na życie rodzinne?

Po drugie, co Państwa zdaniem trzeba i co można zrobić, żeby stawić tym wyzwaniom czoła? Jak się do tych czekających nas ogromnych zmian przygotować? Jaka odpowiedzialność spoczywa na państwie, samorządach, społeczeństwie obywatelskim, rodzinach?

Krzysztof Podemski