Data wydarzenia:

XVII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Serdecznie zapraszamy na XVII Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki, która odbędzie się 5 marca 2021 r. w trybie zdalnym na platformie Teams.

Interdyscyplinarne wydarzenie łączące nauki przyrodnicze i humanistyczne organizuje Wydział Fizyki oraz Wydział Filozoficzny. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się pod hasłem "Fizyka XXI wieku i nowe wyzwania filozoficzne".

Aby uczestniczyć w  konferencji należy kliknąć link (można użyć skrótu lub QR-kodu podanych na posterze Konferencji):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2425cbd881c3485d822a416b30eec628%40thread.tacv2/1614160632822?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a1f209b4-6fe1-44a5-a122-8838cebfa171%22%7d

A następnie:

  • instalujemy darmową aplikację Microsoft Teams lub wybieramy „Kontynuuj w tej przeglądarce”,
  • klikamy „Zezwalaj” (na używanie mikrofonu i aparatu),
  • wpisujemy swoje imię i nazwisko w pole „Wpisz nazwę”,
  • Klikamy „Dołącz teraz”.