Data wydarzenia:

XXI Debata Akademicka. Populizm: korekta czy patologia demokracji?

Zapraszamy do oglądania XXI Debaty Akademickiej, która była relacjonowana na kanale YouTube UAM w poniedziałek 30.11.2020 r. o godz. 17.00. Tytuł debaty to: Populizm: korekta czy patologia demokracji?

Panelistami w XXI Debacie akademickiej byli:

UAM:

dr Lidia Godek

dr hab. Szymon Ossowski prof. UAM

UEP:

dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP

prof. dr hab. Tadeusz Kowalski

Moderator:

dr hab.  Krzysztof Podemski, prof. UAM

Wprowadzenie:

Termin "populizm" pojawia się w ostatniej dekadzie niemal w każdej debacie o obecnym kryzysie demokracji liberalnej. Także u nas pojawiło się na ten temat sporo prac autorów zachodnich. Wspomnieć tu trzeba pracę zbiorową "Demokracja w obliczu populizmu" Y. Meny'ego i Y. Sorela (2007), "Populizm" pod red. O. Wysockiej (2010), książkę J.W.

Mullera " Co to jest populizm?" (2016) i wreszcie R. Eatwella i M. Goodwina "Narodowy populizm. Zamach na liberalną demokrację" (2020). Populizm stał się etykietą, a nawet epitetem Opisywać ma tak różne zjawiska, jak fenomen Trumpa w USA i ruch "żółtych kamizelek" we Francji. Populizm nie jest doktryną polityczną jak liberalizm, socjalizm czy konserwatyzm.

Nikt też nie określa siebie mianem populisty. Jądrem populizmu jako pewnej postawy czy taktyki politycznej jest przeciwstawienie szlachetnego "ludu" zepsutym "elitom". Populistyczni przywódcy "wchłaniają" elementy zarówno lewicowej, jak i prawicowej agendy.

Rozlewającą się falę populizmu wyjaśnia się najczęściej pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, zbyt szybko zachodzącą modernizacją kulturową czy rozwojem nowych technologii komunikacyjnych.