Data wydarzenia:

XXVI Uroczysty Wykład im. Profesora Orlicza

W dniu 7 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM odbędzie się XXVI Uroczysty Wykład im. Profesora Władysława Orlicza.

W tym roku wykład pt. "Zespolone równanie Monge'a-Ampere'a w geometrii" wygłosi prof. dr hab. Sławomir Kołodziej z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zagadnienia poruszane podczas wykładu to:

  1. Rzeczywiste rrównanie Monge'a-Ampere'a: historia, związek z krzywizną Gaussa, przykłady zastosowań.
  2. Potoki geometryczne, potok Ricciego.
  3. Zespolone równanie Monge'a-Ampere'a, problem Dirichleta.
  4. Zwarte rozmaitości Kahlera, metryki, krzywizna Ricciego.
  5. Zespolone równanie Monge'a-Ampere'a, a metryki Ricci - płaskie i metryki Kahlera-Einsteina.
  6. Potok Kahlera-Ricciego i metryki kanoniczne z osobliwościami.
  7. Słabe rozwiązania równania Monge'a-Ampere'a - wyniki i ich zastosowania geometryczne.

Zachęcamy do zapoznania się z postacią profesora Orlicza oraz informacjami o wcześniejszych wykładach, które znajdują się na stronie https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza