Data wydarzenia:

XXXIV Debata Akademicka „Ile państwa w gospodarce?”

20 marca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się XXXIV Debata Akademicka UAM i UEP pt. „Ile państwa w gospodarce?”. Spotkanie będzie transmitowane online na kanale YouTube Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pytanie zawarte w tytule jest jednym z fundamentalnych pytań, które padają w przestrzeni publicznej. Zadawane jest przez ludzi ze świata nauki oraz gospodarki, przez dziennikarzy i polityków, a także obywateli pod każdą szerokością geograficzną (może z małymi wyjątkami). Pytanie, które na pewno pojawia się w trakcie różnych kampanii wyborczych, które stawiają sobie nie tylko zwolennicy liberalizmu gospodarczego i demokracji liberalnej, ale także osoby, którym bliżej do zasad społecznej gospodarki rynkowej. Formułują to pytanie także osoby identyfikujące się z poglądami socjaldemokratycznymi lub wręcz lewicowymi. Można nawet postawić tezę, że jest to ulubione pytanie zarówno lewicowych, jak i prawicowych populistów. Treść pytania – mimo że pada ono z różnych środowisk – jest podobna, jednak odpowiedzi są diametralnie różne. Ich konsekwencje nie dotyczą tylko gospodarki. Z każdą z tych odpowiedzi identyfikują się tysiące, a często miliony, wyborców. Trzy zagadnienia, wokół których będzie koncentrowała się debata, są niezwykle „pojemne”  i każde z nich może być przedmiotem odrębnej dyskusji:

  1. Czy zachowanie interesu państwa wymaga utrzymania państwowej własności w gospodarce?
  2. Na ile pogląd, że strategiczne branże gospodarcze powinny być w rękach państwa, znajduje naukowe i praktyczne uzasadnienie?
  3. PKN Orlen, czyli kapitalizm państwowy.

Paneliści

UAM:

  • prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  • dr Joanna Jaroszyk – Wydział Historii UAM

UEP:

  • dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP – Instytut Ekonomii UEP
  • prof. dr hab. Aleksander Grzelak – Instytut Ekonomii UEP