Szkoły Letnie organizowane przy wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Polskie uczelnie należące do sojuszy Uniwersytetów Europejskich, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowały program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”.

Realizowany do września br. program NAWA „Solidarni z Ukrainą” dawał ukraińskim uchodźcom możliwość kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach.

Zawieszenie nauczania oraz inne problemy, przed którymi stanęły uniwersytety w Ukrainie, spowodowały ograniczone możliwości prowadzenia działań związanych z misją uczelni wyższych.

W obliczu nowych wyzwań i potrzeb, Ministerstwo Edukacji i Nauki rozszerzyło zakres zleconych zadań o uruchomienie możliwości wsparcia finansowego dla uczelni nadzorowanych przez Ministra w ramach sojuszy Uniwersytetów Europejskich, które podejmą współpracę z uczelniami partnerskimi na Ukrainie.

Realizacja projektu na UAM rozpoczęła się już w lutym, wraz z pierwszą Szkołą Letnią "Across disciplines: How to study in an interdisciplinary framework", przygotowaną przez zespół działający w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

Do połowy czerwca zorganizowano łącznie 10 tematycznych Szkół Letnich obejmujących różne dyscypliny naukowe. Goście mogli wziąć udział w szeregu wykładów, warsztatów, spotkań, wydarzeń kulturalnych oraz wycieczek po uczelni, Poznaniu i innych częściach Polski.

Dziękuję za zorganizowanie szkoły letniej. Było to dla mnie wzbogacające i satysfakcjonujące doświadczenie. Doceniam możliwość uczestnictwa w zajęciach i uczenia się od doświadczonych instruktorów oraz innych uczestników. Fantastycznie spędziłam czas i z pewnością wykorzystam zdobytą wiedzę.

Olena Golembiovska

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z raportami

Szkola-Letnia-Cultural-Heritage.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Cultural-Heritage.pdf (5.3 MB)
Szkola-Letnia-Interdisciplinary-studies-in-Humanities.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Interdisciplinary-studies-in-Humanities.pdf (4.6 MB)
Szkola-Letnia-Interdisciplinary-workshop-Across-disciplines-for-Polish-Ukrainian-cooperation-EPICUR-Alliance-experiences-in-interdisciplinary-education-and-research-projects.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Interdisciplinary-workshop-Across-disciplines-for-Polish-Ukrainian-cooperation-EPICUR-Alliance-experiences-in-interdisciplinary-education-and-research-projects.pdf (4.6 MB)
Szkola-Letnia-Project-acquisition-and-management.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Project-acquisition-and-management.pdf (5.0 MB)
Szkola-Letnia-History-and-State.-European-Heritage-in-Public-Discourse.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-History-and-State.-European-Heritage-in-Public-Discourse.pdf (4.3 MB)
Szkola-Letnia-Introduction-to-Doctoral-School-of-Exact-Sciences.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Introduction-to-Doctoral-School-of-Exact-Sciences.pdf (4.7 MB)
Szkola-Letnia-Multilingualism-research-and-language-learning-perspectives.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Multilingualism-research-and-language-learning-perspectives.pdf (4.8 MB)
Szkola-Letnia-Social-Communication.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Social-Communication.pdf (6.5 MB)
Szkola-Letnia-Across-disciplines-How-to-study-in-an-Interdisciplinary.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Across-disciplines-How-to-study-in-an-Interdisciplinary.pdf (5.6 MB)
Szkola-Letnia-International-Polish-Studies.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-International-Polish-Studies.pdf (4.9 MB)