Badania naukowe i dydaktyka na najwyższym poziomie
 • Laureat konkursu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza”
 • Wyróżnienie Komisji Europejskiej „HR Logo Excellence in Research”
 • Członek europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR - European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions
 • 300 mln złotych przeznaczonych na badania naukowe w roku 2019
 • Specjalistyczne Centrum Wsparcia Projektów
 • Nowocześnie wyposażone centra naukowe i laboratoria badawcze
Benefity pozapłacowe
 • Karta sportowa – możliwość skorzystania z oferty ponad 200 obiektów sportowych w samym Poznaniu i powiecie, a ponad 3500 w całej Polsce
 • Zajęcia sportowe prowadzone w nowoczesnych obiektach UAM (basen, korty, hala sportowa, stadion)
 • Dofinansowanie wakacji letnich i zimowych
 • Własne ośrodki wypoczynkowe i domy pracy twórczej
 • Coroczne wydarzenia integracyjne dla pracowników i ich rodzin
 • Dofinansowanie opieki nad dziećmi oraz kolonii rehabilitacyjnych
 • Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe
 • Dofinansowanie zakupu legitymacji uprawniającej do przejazdów koleją z 50% zniżką
 • Wysokie i korzystnie oprocentowane pożyczki na zakup, budowę i remont mieszkań oraz wsparcie w formie zapomóg
 • Gwarantowana „13-ta pensja”
 • Dofinansowanie zakupu okularów lub szkieł kontaktowych
Rozwój zawodowy
 • Możliwość realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych we współpracy z 400 jednostkami partnerskimi
 • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus – ponad 600 uczelni partnerskich
 • Możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w 4 dziedzinach i ponad 20 dyscyplinach naukowych
 • Priorytet wewnętrznej rekrutacji na stanowiska kierownicze
 • Dofinansowanie do 100% szkoleń i studiów I i II stopnia, a także studiów podyplomowych
 • Kursy języka obcego
 • Dodatkowe dni wolne na kształcenie i pisanie prac dyplomowych
Nowoczesne miejsca pracy 
 • Innowacyjnie i ekologicznie wyposażone budynki dydaktyczne i biurowe
 • Nowoczesna infrastruktura informatyczna i preferencyjny dostęp do narzędzi informatycznych
 • Obiekty otoczone terenami zielonymi i parkami
 • Ruchome godziny pracy
 • Dogodny dojazd komunikacją miejską
 • Możliwość otrzymania bezpłatnego miejsca parkingowego
 • Stojaki na rowery
Akademicka kultura organizacyjna
 • Wolność badań naukowych, wolność twórczości naukowej i artystycznej, wolność nauczania
 • Respekt dla odmienności poglądów
 • Zasady wzajemnego szacunku
 • Wspólnotowe zarządzanie uczelnią
Wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 • Ponad 100 osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w UAM
 • Biuro wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz poradnia psychologiczna
 • Dostęp do sprzętu wspomagającego
 • Dostosowane stanowiska pracy
 • Bezpłatne zajęcia rehabiltacyjno-usprawniające
Motywacyjny system wynagrodzeń
 • Nagrody Rektora
 • Roczne wynagrodzenia motywacyjne
 • Premie za złożenie wniosków grantowych i uzyskanie finansowania badań
 • Premie uznaniowe
 • Podwyższenie wynagrodzenia za efektywność naukową
 • Dodatki zadaniowe