Data publikacji w serwisie:

Rozpoczęcie międzynarodowego projektu europejskiego pt.: „TestU – free portal of tests for education”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na podstawie umowy (nr 2020-1-SK01-KA226-SCH-094341) został jednym z partnerów projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

„TestU – free portal of tests for education“ (czyli „Sprawdź się – darmowa platforma testów edukacyjnych“) zaplanowano jako bezpłatną, wielojęzyczną, internetową platformę e-learningową, umożliwiającą łatwe i szybkie tworzenie różnego rodzaju quizów, testów i ćwiczeń przeznaczonych głównie do nauki języków obcych. Językami platformy są obecnie m.in. (w porządku alfabetycznym): angielski, czeski, esperanto, francuski, litewski, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki, węgierski (kolejne języki w przygotowaniu). Quizy, testy i ćwiczenia powstaną w pierwszej fazie dla języków (w układzie alfabetycznym): angielskiego, esperanto, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego i węgierskiego (również ta część platformy będzie rozbudowywana).

Platforma przygotowywana jest przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych i ich nauczycielach, jednak dzięki szerokiej ofercie, jak również nowoczesnej możliwości samodzielnego tworzenia jej treści, korzystać z niej będą mogli również wykładowcy i studenci uczelni wyższych oraz osoby biorące udział w innych formach edukacji (zarówno instytucjonalnej, jak i nieformalnej).

Motywem do stworzenia platformy była potrzeba (zmieniająca się w czasach pandemii wręcz w konieczność) udostępnienia młodemu pokoleniu bezpłatnej edukacji zdalnej, dla której nie istniałyby bariery pochodzenia społeczno-ekonomicznego, religijnego czy narodowościowego, ograniczenia geograficzne, ani nawet te wynikające z różnego rodzaju niepełnosprawności.

Partnerami UAM w tym projekcie zostały inne instytucje posiadające bogate doświadczenia w nauce języków obcych oraz w tworzeniu i prowadzeniu zdalnych form kształcenia: Uniwersytet Lipski z Niemiec, Uniwersytet Wileński z Litwy, centrum szkoleniowe Bit Schulungscenter GmbH z Austrii oraz międzynarodowa organizacja E@I z siedzibą na Słowacji.

Międzynarodowe grono wykładowców i pracowników IT, których wspólnym dziełem będzie platforma TestU, odbyło już cztery spotkania robocze – pierwsze z nich w formie zdalnej w czerwcu 2021, drugie w dniach 27-28.09.2021 w austriackim Grazu, a ostatnie dwa w formie zdalnej w listopadzie 2021 i lutym 2022. Ze strony UAM w projekcie biorą udział wykładowcy Zakładu Hungarystyki (Instytut Etnolingwistyki Wydziału Neofilologii): prof. UAM dr hab. Ilona Koutny, mgr Hanna Ciszek, mgr Michael Farris, mgr Szabolcs Németh i mgr Dániel Papp oraz dr Lenka Németh Vítová z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i będzie trwał do 31 marca 2023 r., kiedy to platforma zostanie w pełni udostępniona publiczności.

Więcej informacji: https://testu.eu/pl/