Data publikacji w serwisie:

Zakończenie projektu pt.: „Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy Kobylin”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informuję o zakończeniu projektu pt.:

„Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy Kobylin”,

który był realizowany zgodnie z umową DOW/25/2020 z dnia 29.06.2020 r. podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu opracowano 20 Sołeckich Strategii Rozwoju, które stały się podstawą opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kobylin. SSR utożsamiając się z planami rozwoju społecznego, gospodarczego i planami inwestycyjnymi pozwoliły wytyczyć kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych. SSR zawiera podstawy i kierunki rozwoju sołectw w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym, a co za tym idzie, dają szansę na przemyślane działania mieszkańców i władz gminy. Publikacja pokonferencyjna zawiera informacje o gminie, ocenę SSR i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostały następujące rezultaty:

→ Zaktywizowano mieszkańców poprzez warsztaty w celu sprecyzowania ich potrzeb społecznych i gospodarczych, przełożenia ich na działania, co dało szansę dla tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów

→ Stworzono 20 Sołeckich Strategii Rozwoju na terenie gminy Kobylin co pozwoliło na wykreowanie  miejsc pracy i zamieszkania gminy Kobylin;

→ Stworzone poprzez mieszkańców 20 Sołeckich Strategii Rozwoju na terenie gminy Kobylin dały podstawę ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów społecznych/gospodarczych;

→ Nastąpiła integracja społeczna osób z terenów gminy Kobylin (starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie) podczas wspólnych prac nad strategią. Wykreśli oni zgodne cele i kierunki społeczne, gospodarcze i środowiskowe rozwoju wsi i jej mieszkańców.

Publikacja związana z projektem znajduje się tutaj:

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Soleckie-strategie (1).pdf 4.11.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF Soleckie-strategie (1).pdf(7.7 MB)