Data publikacji w serwisie:

Zakończenie projektu pt.: „Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informuję o zakończeniu projektu pt.:

„Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin”,

który był realizowany zgodnie z umową DOW/26/2020 z dnia 29.06.2020 r. podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W czasie trwania projektu liczne spotkania, konsultacje i ankiety pozwoliły na poznanie potrzeb społecznych związanych ze sposobem zagospodarowania przestrzennego miejsc integracji społecznej.  W publikacji pokonferencyjnej znalazły się wyniki geoankiety w której brały udział dzieci i młodzież, wyniki ankiet dla dorosłych, oraz wizualizacje miejsc społecznych. Operacja wpłynęła na aktywizację społeczności wiejskich poprzez włączenie mieszkańców wsi do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujące rezultaty:

→ Poznano kompetencji, umiejętności i marzenia dzieci i młodzieży gminy Kobylin oraz potrzeby społeczne dorosłych mieszkańców

→ Zorganizowano warsztaty/spotkania w terenie, by mieszkańcy mogli wyrazić opinie na temat zagospodarowania miejsc w przestrzeni publicznej);

→ Stworzono 10 koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie gminy Kobylin dla wykreowania miejsc pracy i zamieszkania . Koncepcje te dając podstawę ubiegania się o środki finansowe na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych (społecznych);

→ Wydano publikację z wykazem dobrych i złych przykładów aranżacji przestrzeni gminy Kobylin oraz pomysłami na kreowanie 10 miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji;

→ Wyniki operacji mogą zostać wykorzystane przez osoby decydujące o rozwoju wsi dla zachowania ładu przestrzennego w miejscowościach gminy Kobylin oraz dla utworzenia Strategii Rozwoju Gminy. Założenia/wytyczne do strategii rozwoju zostały opracowane i umieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

Publikacja związana z projektem znajduje się tutaj:

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Wiejska przestrzen (1).pdf 4.11.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF Wiejska przestrzen (1).pdf(37.4 MB)