Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na wystawę MIEJSCA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, REKREACJI I EDUKACJI W GMINIE KOBYLIN

Zapraszamy na wystawę

pt.: MIEJSCA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, REKREACJI I EDUKACJI

W GMINIE KOBYLIN

którą można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie, w dniach 30.10.2020 – 27.11.2020 oraz na fb GOK pod adresem: https://m.facebook.com/103193017803070/photos/a.227200848735619/227200995402271/?type=3&source=48

wystawa zorganizowana w ramach projektu pt.: „Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin”

realizowanego  przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie z umową z dnia 29.06.2020 r. podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Na wystawie można obejrzeć wizualizacje 10 miejsc integracji społecznej oraz poznać wyniki geoankiety do dzieci i młodzież, oraz ankiety dla dorosłych

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.