dr Igor Ksenicz

Instytut Kultury Europejskiej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • Ukraina (historia, polityka, kultura);
  • stosunki polsko-ukraińskie;
  • samorząd terytorialny;
  • paradyplomacja.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Paradyplomacja = dyplomacja samorządowa.