prof. Tomasz Grzyb

Wydział Chemii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • nanomateriały;
  • nanoluminofory;
  • nanotechnologia;
  • luminescencja;
  • spektroskopia;
  • pierwiastki ziem rzadkich;
  • spektroskopia jonów lantanowców.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Prowadzone przeze mnie badania dotyczą syntezy nanomateriałów zawierających jony lantanowców w swojej strukturze metodami "mokrej chemii": zol-żel, wtrąceniowymi i hydrotermalną oraz analizy ich właściwości luminescencyjnych.