Data publikacji w serwisie:

Apel o odtwarzanie torfowisk

Powołana przez Europejską Unię Nauk o Ziemi (EGU) grupa zadaniowa ds. bioróżnorodności złożyła dokument pt. “Odtwarzanie torfowisk: informacje naukowe dla decydentów”. Wśród jego autorów jest prof. Mariusz Lamentowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacja została przekazana polskim europarlamentarzystom. Dokument korzysta z wyników licznych badań naukowych w celu wyjaśnienia, w jaki sposób mokradła nie tylko wspierają bioróżnorodność, ale także przeciwdziałają obecnym zmianom klimatu, wspierają zdrowie gleby i produktywność rolniczą oraz wzmacniają odporność ekosystemów i infrastruktury publicznej wobec ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie czy susze.

- Odtwarzanie torfowisk może nie tylko zapewnić wzrost różnorodności biologicznej tych ekosystemów, ale także złagodzić zmiany klimatu, poprawić stan gleby, zwiększyć odporność ekosystemów na ekstremalne zjawiska pogodowe i zwiększyć wydajność rolnictwa i leśnictwa - wyjaśnia prof. Mariusz Lamentowicz. - Pomimo rozległych, popartych empirycznie korzyści, tylko 11% torfowisk jest zgłaszanych przez państwa członkowskie UE jako będące w dobrym stanie. Biorąc pod uwagę naukowo uzasadnione korzyści, ustanowienie celów w zakresie ich odtwarzania stanowi wyraźną szansę na wsparcie wielu celów politycznych ustalonych wcześniej przez UE – dodaje naukowiec.

Grupa zadaniowa ds. różnorodności biologicznej EGU uważa, że odtwarzanie torfowisk powinno być traktowane priorytetowo, a konkretne cele powinny zostać uwzględnione w prawie o przywracaniu przyrody (Nature Restoration Law).

Dokument opracowany przez grupę zadaniową ds. bioróżnorodności znajduje się w załączniku.

Fot. Adrian Wykrota

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Odtwarzanie-torfowisk-Informacje-naukowe-dla-decydentow-EGU.pdf 10.07.2023 Agnieszka Książkiewicz
PDF
Pobierz PDF Odtwarzanie-torfowisk-Informacje-naukowe-dla-decydentow-EGU.pdf(165.1 KB)

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048