Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM w europejskim projekcie promującym zdrowie

Zespół pracowników Wydziału Biologii oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczy w projekcie Partnerships for Science Education (PAFSE), którego celem jest podniesienie naszej świadomości i lepsze przygotowanie społeczeństwa na przyszłe wyzwania związane ze zdrowiem publicznym.

- Pojawienie się pandemii COVID-19 zachwiało systemem, który rządził światem i naszą rzeczywistością, ujawniając nierówności i podkreślając potrzebę bardziej skutecznych globalnych strategii promujących zdrowie publiczne - mówi prof. Eliza Rybska, kierowniczka projektu. - Podnoszenie świadomości i przygotowanie społeczeństwa do zapobiegania przyszłym epidemiom i innym zagrożeniom zdrowia publicznego stało się istotnym zagadnieniem. Zrozumienie nieodłącznych relacji między ludźmi i innymi żywymi organizmami, a także ich środowiskiem, stało się kluczową kwestią, która musi być brana pod uwagę przez władze oświatowe i społeczności, z którymi one współdziałają - dodaje naukowczyni.

PAFSE zakłada współpracę pomiędzy szkołami, uniwersytetami, instytucjami edukacji nieformalnej, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz ich zaangażowanie w działania na rzecz wzbogacenia edukacji w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), poprzez multidyscyplinarne podejście do uczenia się, w oparciu o projekty dotyczące zagadnień zdrowia publicznego.

PAFSE jest realizowany przez konsorcjum 9 instytucji akademickich, w tym UAM. Projekt Partnerships for Science Education  jest finansowany przez UE w ramach programu Science with and for Society, program Horyzont 2020.

Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
PAFSE.docx 23.05.2023 Agnieszka Książkiewicz
DOCX
Pobierz DOCX PAFSE.docx(80.5 KB)

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048