Data publikacji w serwisie:

Rusza program „Asystent na Start”

Na UAM rusza innowacyjny program „Asystent na Start”. Celem jest wsparcie nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnościami, w spektrum autyzmu, z ADHD i innymi trudnościami, w rozpoczęciu ich akademickiej przygody.

Kto może zostać Asystentem na Start? Każdy student UAM, który jest chętny do udzielenia pomocy i wykazuje się takimi cechami jak komunikatywność, elastyczność, życzliwość, empatia czy odpowiedzialność. Ważne, aby posługiwał się tym samym językiem, bądź znał język studenta, którego wspiera. Asystent jest wynagradzany co miesiąc (zawiera umowę-zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami) na podstawie przedłożonej karty pracy.

Zadaniem asystenta jest wsparcie studenta przez 5 ostatnich dni września i pierwszy miesiąc studiów, poprzez m.in. pomoc w dotarciu z miejsca zamieszkania na zajęcia i z zajęć do miejsca zamieszkania, w poruszaniu się po wydziale, w zaaklimatyzowaniu się wśród studentów ze studiowanego kierunku, udzielanie informacji, gdzie, kiedy i w jaki sposób należy złożyć różne wnioski i dokumenty w pierwszych dniach studiowania, a także przekazywanie treści prezentowanych w sposób niedostępny dla osoby wspieranej tak, by były dla niej dostępne (pełna lista zadań dostępna jest na stronie programu Asystent na Start).

Jak zostać Asystentem na Start? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla asystenta. Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami skontaktuje się, jeśli zgłosi się osoba potrzebująca Twojego wsparcia.

Jeśli to Ty potrzebujesz pomocy Asystenta na Start, wypełnij formularz zgłoszeniowy dla kandydata.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu „Asystent na Start”:

Dowiedz się więcej o programie!


Innowacja „Asystent na Start” jest częścią projektu POWR.03.05.00-00/A095/19-00 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.