Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 133/2020/2021 Senatu UAM dotycząca określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała nr 296/2022/2023 Senatu UAM z dnia 27 marca 2023 r. ws. zmiany uchwały nr 133/2020/2021

Uchwała nr 404/2019/2020 Senatu UAM dotycząca zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty