Nadanie stopnia doktora

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 133/2020/2021 Senatu UAM dotycząca określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora z póź, zm.

Uchwała nr 237/2021/2022 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 133/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 296/2022/2023 Senatu UAM z dnia 27 marca 2023 r. ws. zmiany uchwały nr 133/2020/2021

Uchwała nr 411/2022/2023 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczącej określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora