Rekrutacja do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

Regulamin korzystania z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
Regulations governing the use of the Online Registration System (IRK)