Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

 1. Elektroniczna rejestracja w systemie IRK
 2. Zasady postępowania rekrutacyjnego
 3. Wymagane dokumenty
 4. Limity miejsc
 5. Akty prawne
 6. Stypendia
 7. Promotor
 8. Szczegółowe kryteria postępowania rekrutacyjnego
 9. Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin
 10. Recruitment - all information
 11. Listy osób przyjętych

SZKOŁA DOKTORSKA  

Od 1 października 2019 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej.

W ramach Szkoły Doktorskiej funkcjonują:

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. Studia są bezpłatne.

Recruitment - all information