Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.

W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, historii, historii sztuki, filozofii, nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Do naszych doktorantów kierujemy szeroką ofertę z zakresu wszystkich praktycznych aspektów pracy akademickiej, od przygotowania do prowadzenia dydaktyki akademickiej, przez warsztaty z pisania akademickiego i prezentacji, aż po rozwijanie umiejętności do skutecznego zarządzania własną karierą akademicką.

W Szkole Doktorskiej nie ma czesnego, a oprócz obowiązkowych stypendiów (podnoszonych po pomyślnym przejściu oceny śródokresowej) nasi doktoranci mają możliwość ubiegania się o konkurencyjne finansowanie na badania i mobilność w ramach całej gamy wewnętrznych i zewnętrznych źródeł.

Dyscypliny

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w następujących dyscyplinach:

  • Archeologia
  • Etnologia i antropologia kulturowa
  • Filozofia
  • Historia
  • Nauki o kulturze i religii
  • Nauki o sztuce
  • Nauki teologiczne

.