Data publikacji w serwisie:

Dołącz do inicjatywy Widzialna Ręka – UAM

Szanowni Państwo!

Zagrożenie epidemią wszystkim nam utrudnia codzienne życie. Są jednak w naszej społeczności osoby, dla których ten czas jest jeszcze trudniejszy: to nasi Seniorzy, emerytowani pracownicy Uniwersytetu. Z myślą o nich chciałabym Państwu – za zgodą i pełnym wsparciem Jego Magnificencji Rektora prof. Andrzej Lesickiego – zaproponować stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej wzorowanego na akcji Widzialna Ręka, inicjowanej w wielu miastach Polski.

Wszystkich Państwa: pracowników, doktorantów, studentów, którzy chcieliby włączyć się w system pomocy Widzialna Ręka – UAM zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału poprzez stronę widzialnareka.amu.edu.pl. Swój apel kieruję do osób spoza grup największego ryzyka, a więc zdrowych i młodych.

Podczas rejestracji w akcji poprosimy Państwa o podanie podstawowych danych kontaktowych (mail, nr telefonu), a także o wskazanie rejonów, które jesteście Państwo w stanie objąć pomocą sąsiedzką polegającą na dokonaniu podstawowych zakupów spożywczych oraz wykupieniu leków.

Po sporządzeniu listy wolontariuszy zbierzemy zgłoszenia od Seniorów UAM, którzy potrzebują takiej pomocy i skontaktujemy się z Państwem, przekazując dane osoby zamieszkującej w wyznaczonym przez Państwa rejonie.

Jestem pewna, że nasza akademicka społeczność składa się z osób nieobojętnych, społecznie zaangażowanych i zwyczajnie chętnych do niesienia pomocy. Trudny czas to sprawdzian dla nas wszystkich – nie zwiedźmy najsłabszych, nie sprawmy zawodu samym sobie.

Bogumiła Kaniewska

Prorektor ds. studenckich