Zasady funkcjonowania Uczelni w czasie pandemii:

1. Wszystkie niekontrolowane wejścia do budynku (bez portierni) powinny zostać niezwłocznie zamknięte.

2. Osoba wchodząca do obiektu powinna:
a) mieć zasłonięte usta i nos;
b) zdezynfekować ręce;
c) poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.

Portier odmawia wstępu do budynku osobie, której temperatura ciała wynosi co najmniej 38°C lub osobie, która nie spełnia warunków a) i b).

3. Wszystkie osoby poruszające się w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, toalety, biblioteki, sale dydaktyczne, etc.) i opuszczające stanowisko pracy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

4. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu.

5. Dopuszcza się korzystanie z ogólnodostępnych szatni bez obsługi.

6. W miejscach pracy należy ograniczyć obecność osób postronnych (tylko jedna osoba obsługiwana) i zminimalizować czas bezpośredniego kontaktu.

7. Osoby zakażone powinny niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, który następnie informuje prorektora ds. kadr i rozwoju.

Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Uczelni procedur oraz aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.Zobacz FAQ

Oferty wsparcia

Zobacz jaką pomoc możesz uzyskać od społeczności UAM w tym trudnym czasie.Kliknij i sprawdź