Osoba z kontaktu niskiego ryzyka

Osoba, która miała kontakt:

  1. z zakażonym w odległości większej niż 2 m w czasie krótszym niż 15 min.;
  2. twarzą w twarz z osobą chorą w odległości większej niż 2 m w czasie krótszym niż 15 min;

ma obowiązek zgłoszenia podejrzenia zakażenia bezpośredniemu przełożonemu. W takim przypadku wskazane jest, aby bezpośredni przełożony skierował pracownika do pracy zdalnej.

Osoba z kontaktu niskiego ryzyka prowadzi samoobserwację i monitoruje ewentualne objawy i stan swojego zdrowia w kierunku występowania SARS-Cov-2. W przypadku braku objawów po 10 dniach – pracownik wraca do normalnego funkcjonowania o ile bezpośredni przełożony nie zdecyduje inaczej.

Osoba z kontaktu może wykonać na własny koszt test (jednak nie wcześniej niż w 5-7 dobie licząc od chwili kontaktu z osobą zakażoną) m.in. w następujących laboratoriach:

  1. Diagnostyka: Drive & Thru, ul. Serbska 7, koszt badania 495 PLN, telefon: 663 680 217;
  2. MED Polonia:  Drive & Thru, ul. Obornicka 262, koszt badania 499 PLN, telefon: 61 664 33 00;
  3. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, koszt badania 390 PLN (na terenie Poznania – przyjazd do pacjenta), telefon: 61 657 91 00;
  4. Kamed Centrum Medycyny Rodzinnej, ul. Obornicka 227, koszt badania 399 PLN, telefon: 787 979 097;
  5. MEDICOVER, koszt badania 450 PLN (test przesyłany do samodzielnego wykonania), telefon: 500 900 550.