Osoba z objawami COVID-19

Masz objawy charakterystyczne dla COVID-19 takie jak: gorączka, duszności, kaszel, osłabienie, utrata węchu i smaku:

  1. Zadzwoń do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu ustalenia terminu porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2. roku życia porada ma zawsze formę osobistą.
  2. Lekarz POZ zleca wykonanie testu po badaniu fizykalnym lub w ramach teleporady, w trakcie której stwierdził objawy SARS-Cov-2 tj.: gorączka powyżej 38oC, kaszel, duszności, utratę węchu i smaku.
  3. Wykonanie testu zlecone jest za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl z informacją dla pacjenta o mobilnych punktach pobrań tzw. drive-thru.
  4. Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2.

Wynik (+)

  1. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim. Jeśli w ocenie lekarza przebieg choroby nie wymaga hospitalizacji, chory pozostaje w izolacji domowej pod opieką lekarza POZ.
  2. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lekarz kieruje osobę zakażoną do Szpitala Specjalistycznego i tam zapada decyzja o przyjęciu do szpitala, skierowaniu do izolatorium lub na izolację domową.

Osoba z dodatnim wynikiem udaje się do szpitala własnym środkiem transportu.

W przypadku objawów wskazujących na zagrożenie życia należy wezwać zespół ratownictwa medycznego i koniecznie poinformować dyspozytora o tym, że chory przebywa w izolacji domowej.